Wat is een landschapsbiografie?

Een landschapsbiografie is het verhaal over de ontstaansgeschiedenis van een gebied en de kwaliteiten en toekomstmogelijkheden van het landschap.

Een biografie van een landschap is tegelijkertijd ook een biografie van mensen. Tientallen generaties bewoners, maar ook voorbijgangers en buitenstaanders, hebben het landschap in de loop der eeuwen gemaakt tot dat wat het nu is, en doen dat ook nu en in de toekomst. Een nadrukkelijk doel van de landschapsbiografie van Westerwolde is om die mensen voor het voetlicht te halen. Om die reden zal veel aandacht worden besteed aan hun leven, hun drijfveren, hun activiteiten en hun zichtbare sporen in het huidige landschap.      

Bijzonder aan de Landschapsbiografie Westerwolde is de ambitie om het kennisfundament voor een duurzame toekomst van de streek te vormen. Er wordt niet alleen naar de historie gekeken, maar ook naar de huidige kwaliteiten van het landschap en de perspectieven die deze bieden voor de toekomst. In de biografie wordt ook een atlas van de dorpen, gehuchten of groep van gehuchten opgenomen, gewijd aan het specifieke verhaal en de specifieke kwaliteiten van het desbetreffende dorpslandschap. Daarmee wordt het een herkenbaar verhaal voor onze inwoners. De tekst wordt bovendien voor een breed publiek geschreven, maar zal tegelijkertijd ook wetenschappelijk verantwoord worden door nauwkeurige bronvermeldingen.